Forslag fra stortingsrepresentant John Alvheim om å be Regjeringen sørge for at pasienter i norske sykehjem som over flere år har betalt for høy egenandel for opphold, får tilbakebetalt de urettmessig innkrevde beløp

Dokument nr. 8:8 (1994-95), Innst. S. nr. 123 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.04.1995 Innst. S. nr. 123 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.04.1995

   Behandlet i Stortinget: 27.04.1995