Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2005

St.meld. nr. 8 (2006-2007), Innst. S. nr. 132 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 22.02.2007 Innst. S. nr. 132 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget besluttet å vedlegge meldingen protokollen. Et samlet storting mener det er nødvendig med en bred og sektorovergripende debatt om mulighetene for anonym aktivitet, og støtter et forslag fra Regjeringen en utredning av ulike tiltak for å sikre anonyme løsninger. Det er også bred støtte til Regjeringens forslag om nedsettelse av en personvernkommisjon. Begge forslagene er omtalt i St.meld. nr. 17 (2006-2007).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 08.03.2007