Sammen for et giftfritt miljø - forutsetninger for en tryggere fremtid

St.meld. nr. 14 (2006-2007), Innst. S. nr. 180 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 26.04.2007 Innst. S. nr. 180 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har sluttet seg til Regjeringens politikk for et giftfritt miljø, Norge skal være et foregangsland for å hindre at kjemikalier skader helse og miljø. Norge skal videre være en aktiv pådriver for strengere internasjonal regulering av helse- og miljøfarlige kjemikalier, og for å få til et høyt beskyttelsesnivå for helse og miljø i utviklingen av det nye europeiske kjemikalieregelverket REACH.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2007

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2007