Et aktivt og langsiktig eierskap

St.meld. nr. 13 (2006-2007), Innst. S. nr. 163 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.03.2007 Innst. S. nr. 163 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i stortingsmelding fra Regjeringen har Stortinget drøftet prinsippene for og utøvelsen av statens eierskap knyttet opp mot de kommersielle delene av statens direkte eierskap samt de største og viktigste sektorpolitiske selskapene. Stortinget har besluttet å vedlegge meldingen protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 17.04.2007