Verksemda i Avinor 2006-2008

St.meld. nr. 15 (2006-2007), Innst. S. nr. 142 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.03.2007 Innst. S. nr. 142 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i stortingsmelding fra Regjeringen har Stortinget drøfta verksemda i Avinor AS for åra 2006-2008. Stortinget har vedteke å leggje meldinga ved protokollen. Formålet med meldinga er å orientere Stortinget om utviklinga i selskapet sidan den førre eigarmeldinga som vart lagd fram i 2004. Meldinga orienterer vidare om hovudutfordringar, planar og strategiar for Avinor for dei neste åra, og gjer greie for korleis Samferdselsdepartementet vurderer desse. Meldinga dannar grunnlaget for eigarstyringa av selskapet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2007