Tilleggsbevilgninger til Utlendingsdirektoratet - oppfølging av tiltak i NOU 2006: 14 Gransking av Utlendingsdirektoratet

St.prp. nr. 3 (2006-2007), Innst. S. nr. 50 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 23.11.2006 Innst. S. nr. 50 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har bevilget 15,4 mill. kroner til oppfølging av granskingen av UDI. 6,4 mill. kroner går til et prosjekt som skal fremme forslag om ulike forbedringer i UDI, mens 9 mill. kroner skal benyttes til å øke saksbehandlingskapasiteten i 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2006