Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen og Bjørg Tørresdal om å på nytt vurdere godkjenning av Den norske skolen i Mopti, Mali og åpne for unntak i friskoleloven

Dokument nr. 8:6 (2006-2007), Innst. S. nr. 76 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørg Tørresdal, Dagrun Eriksen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 07.12.2006 Innst. S. nr. 76 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter for Kristelig Folkeparti om på nytt å vurdere søknad om godkjenning av Den norske skolen i Mopti, Mali, og å fremme lovforslag om unntak fra friskoleloven. Regjeringspartiene støttet departementets vurderinger i denne saken og viste til at ny privatskolelov kommer våren 2007. På dette grunnlag ble forslaget vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2006