Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2006 til 30. juni 2006

Innst. S. nr. 112 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.02.2007 Innst. S. nr. 112 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om gjennomgang av statsrådets protokoller for første halvår 2006. Stortinget har vedtatt at statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2006 - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 20.02.2007