Forslag fra stortingsrepresentantene Anders Talleraas, Svein Ludvigsen, Gunnar Fatland og Kjellaug Nakkim om innføring av frister for forvaltningens saksbehandling

Dokument nr. 8:14 (1993-94), Innst. S. nr. 8 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Talleraas, Gunnar Fatland, Kjellaug Nakkim, Svein Ludvigsen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 13.10.1994 Innst. S. nr. 8 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 31.10.1994