Samtykke til ratifikasjon av en tilleggsprotokoll, undertegnet i Brasilia den 12. juli 1994, til overenskomsten av 21. august 1980 mellom Kongeriket Norges Regjering og Den Føderale Republikk Brasils Regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue

St.prp. nr. 63 (1993-94), Innst. S. nr. 14 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.10.1994 Innst. S. nr. 14 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 28.10.1994