Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Ib Thomsen om skjerpede krav til revisorers uavhengighet i kommunal sektor

Dokument nr. 8:13 (2006-2007), Innst. S. nr. 131 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åge Starheim, Ib Thomsen, Per-Willy Amundsen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.02.2007 Innst. S. nr. 131 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Flertallet, regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti, viser bl.a. til at de krav som stilles til revisjon og revisorer i private selskaper ikke er høyere enn i offentlig sektor. Flertallet, med tilslutning fra Høyre og Venstre, mener at det må vinnes erfaring med hvordan ordningen fra 2003 om konkurranseutsetting av kommunal revisjon fungerer, før det vurderes endringer i regelverket .

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 08.03.2007