Fylkesveg 472 til Utgårdskilen i Hvaler kommune i Østfold - finansiering av tiltak gjennom forlenga bompengeinnkrevjing på rv 108

St.prp. nr. 8 (2006-2007), Innst. S. nr. 58 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2006 Innst. S. nr. 58 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt samtykke til at det kreves inn bompenger i bomstasjonen på rv 108 Bukkholmen til delfinansiering av tiltak på fylkesveg 472 til Utgårdskilen i Hvaler i Østfold. Tiltakene vil bedre forholdene både for gående, syklende og næringslivet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2006