Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Holten Hjemdal og Jan Sahl om å styrke innsatsen for å utvikle og ta i bruk biodrivstoff i Norge

Dokument nr. 8:15 (2006-2007), Innst. S. nr. 134 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Sahl, Line Henriette Holten Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 22.02.2007 Innst. S. nr. 134 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å vedlegge protokollen et forslag fra representanter fra Kristelig Folkeparti om å styrke innsatsen for å utvikle og ta i bruk biodrivstoff i Norge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 06.03.2007