Bruk av norske styrker i utlandet

St.meld. nr. 46 (1993-94), Innst. S. nr. 23 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 26.10.1994 Innst. S. nr. 23 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 06.12.1994