Innstilling fra forsvarskomiteen om bruk av norske styrker i utlandet.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 23 (1994-1995)
  • Kildedok: St.meld. nr. 46 (1993-94)
  • Dato: 26.10.1994
  • Utgiver: forsvarskomiteen