Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005

Dokument nr. 1 (2006-2007), Innst. S. nr. 155 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.03.2007 Innst. S. nr. 155 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005. Dokument nr. 1 (2006-2007) inneholder Rikrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene for 2005. Dokumentet har også merknader til statsrådenes forvaltning av statens interesser i hel- og deleide statlige selskaper. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 1 (2006-2007) vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 08.05.2007