Endringar av løyvingar i 2006 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område mv.

St.prp. nr. 29 (2006-2007), unntatt kap. 1070, 4062, 4070 samt punkt 3, Innst. S. nr. 72 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2006 Innst. S. nr. 72 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt tekniske endringer av statsbudsjettet 2006 på forskningskapitlene under Fiskeri- og kystdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2006