Endringar av løyvingar i 2006 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område mv.

St.prp. nr. 29 (2006-2007), kap. 1070, 4062, 4070 og sak 3, Innst. S. nr. 82 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2006 Innst. S. nr. 82 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes slutta seg til forslag frå Regjeringa om endringar på budsjettet for 2006 for Fiskeri- og kystdepartementet. Forslag fra opposisjonspartiene om å legge fram ei sak for Stortinget om Stad skipstunnel så raskt som mulig, og senest i 2008, ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2006