Endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 24 (2006-2007), Innst. S. nr. 88 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 12.12.2006 Innst. S. nr. 88 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endringer på statsbudsjettet for 2006 under diverse kapitler administrert av Miljøverndepartementet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2006