Støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder (fornybar elektrisitet)

St.meld. nr. 11 (2006-2007), Innst. S. nr. 147 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 08.03.2007 Innst. S. nr. 147 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til en rammestyrt støtteordning for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder (fornybar elektrisitet). Støtteordningen skal utformes som et fast påslag per kWh produsert elektrisitet - og med faste satser for påslaget til ulike teknologier. Ordningen skal innføres fra 1. jan. 2008, den skal forvaltes av Enova SF.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 19.03.2007