Endring av løyvingar mv. for 2006 på Samferdselsdepartementets område

St.prp. nr. 27 (2006-2007), Innst. S. nr. 81 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2006 Innst. S. nr. 81 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes slutta seg til forslag frå Regjeringa om endringar på Samferdselsdepartementet sitt budsjett for 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2006