Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Elisabeth Aspaker og Torbjørn Hansen om skjerpet kontroll med private vaktselskaper

Dokument nr. 8:19 (2006-2007), Innst. S. nr. 152 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Elisabeth Vik Aspaker, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 20.03.2007 Innst. S. nr. 152 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om skjerpet kontroll med private vaktselskaper. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 25.05.2007