Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006 under Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 23 (2006-2007), kapittel 920, Innst. S. nr. 70 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2006 Innst. S. nr. 70 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt tekniske endringer mv på statsbudsjettet for 2006. Endringene gjaldt kap. 920 Norges forskningsråd under Nærings- og handelsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2006