Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006 under Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 23 (2006-2007), Innst. S. nr. 92 (2006-2007) unntatt kap. 920

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2006 Innst. S. nr. 92 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer på en rekke kapitler og poster i statsbudsjettet for 2006 under Nærings-og handelsdepartementet, i tråd med forslaget fra Regjeringen. Det er også fattet enstemmig vedtak om oppheving av vedtak om at utsendinger i utlandet fra Innovasjon Norge skulle integreres i utnerikstjenesten og bli meldt som spesialutsendinger, fattet ved behandlingen av St.prp. nr. 51 (2002-2003).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2006