Forslag fra stortingsrepresentantene Anne Enger Lahnstein og Marit Arnstad om et totalforbud mot produksjon, lagring, omsetning og bruk av antipersonellminer

Dokument nr. 8:52 (1994-95), Innst. S. nr. 186 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Enger, Marit Arnstad Saken er behandlet i utenrikskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for forsvarskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 02.06.1995 Innst. S. nr. 186 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1995