Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Øystein Hedstrøm om at Stortinget skal be Regjeringen oppheve inndragelse av fartøykvoter for de over 70 år og for de som utnytter mindre enn 40 pst. av fartøykvoten

Dokument nr. 8:27 (1993-94), Innst. S. nr. 7 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 13.10.1994 Innst. S. nr. 7 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 18.10.1994