Forslag fra stortingsrepresentant John Alvheim om å be Regjeringen fremme forslag om å erstatte den nåværende gjestepasientordningen i fylkeshelsetjenesten med en direkte betalingsplikt fra Folketrygden for pasienter som behandles og etterbehandles utenfor eget bostedsfylke

Dokument nr. 8:34 (1993-94), Innst. S. nr. 175 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.06.1995 Innst. S. nr. 175 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1995