Forslag fra stortingsrepresentantene Siri Frost Sterri, Jan Tore Sanner, Svein Ludvigsen og Thorhild Widvey om tiltak for å styrke fagopplæringen ( lærlingeordningen)

Dokument nr. 8:43 (1993-94), Innst. S. nr. 85 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Siri Frost Sterri, Svein Ludvigsen, Thorhild Widvey Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 02.02.1995 Innst. S. nr. 85 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.02.1995