Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet

Innst. S. nr. 96 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.12.2006 Innst. S. nr. 96 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2006