En felles skatte-, avgifts- og tolletat

St.prp. nr. 44 (1993-94), Innst. S. nr. 24 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 07.11.1994 Innst. S. nr. 24 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 10.11.1994