Televerket/TBK/m.fl. Evt. kryss-subsidiering m.v.

Innst. S. nr. 4 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.10.1994 Innst. S. nr. 4 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 25.10.1994