Evaluering av nytt regelverk for barnebidrag

St.meld. nr. 19 (2006-2007), Innst. S. nr. 185 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.05.2007 Innst. S. nr. 185 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding om evaluering av de nye reglene om barnebidrag som trådte i kraft 1. oktober 2003. Evalueringen viser bl.a. at arbeidet for at flere skal inngå private avtaler har gitt gode resultater. Andelen som ordner bidragssaker uten offentlig hjelp kan nå anslås til ca. 40 prosent mot 10-15 prosent før reformen. Det var et sentralt mål at de nye reglene skulle oppmuntre til mer samvær. Samværsundersøkelser tyder på at det har vært en svak økning i foreldrenes månedlige samvær når man ser på endringene før og etter bidragsreformen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2007