Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om å utrede et nasjonalt system for biltrafikkbegrensning i byer og tettsteder bygget på den norske KØFRI -teknologien

Dokument nr. 8:62 (1993-94), Innst. S. nr. 104 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 23.02.1995 Innst. S. nr. 104 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 28.03.1995