Forslag fra stortingsrepresentantene Erling Folkvord, Edvard Grimstad, Øystein Hedstrøm og Magnar Sortåsløkken om å foreta en oppløsning av Fredrikstad kommune med sikte på å etablere samme inndeling av kommunene Borge, Fredrikstad, Kråkerøy, Onsøy og Rolvsøy som før sammenslåingen 1. januar 1994

Dokument nr. 8:69 (1993-94), Innst. S. nr. 9 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord, Edvard Grimstad, Magnar Sortåsløkken, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 13.10.1994 Innst. S. nr. 9 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 24.10.1994