Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss, Siri Frost Sterri og Jan Tore Sanner om at Stortinget får vurdere spørsmålet om studiestøtte til studenter uten studierett ( privatister)

Dokument nr. 8:71 (1993-94), Innst. S. nr. 10 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Per-Kristian Foss, Siri Frost Sterri Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 13.10.1994 Innst. S. nr. 10 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 25.10.1994