Nye og endrede investeringsprosjekter i Forsvaret

St.prp. nr. 37 (2006-2007), Innst. S. nr. 121 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 15.02.2007 Innst. S. nr. 121 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt 2 investeringsprosjekter i Forsvaret. Det ene er et nytt prosjekt for nye lokaler for redningshelikoptertjenesten ved Bodø hovedflystasjon, med en kostnadsramme på 108 mill. kroner. Det andre gjelder fullmakt til å øke kostnadsrammen på prosjektet for utskifting av vinger på P-3 Orion maritime overvåkningsfly med 179 mill. kroner til en totalramme på 908 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 22.02.2007