Forslag fra stortingsrepresentant Ellen Chr. Christiansen om å innføre en ordning med åpen bok eksamener i enkelte skriftlige fag i den videregående skole

Dokument nr. 8:72 (1993-94), Innst. S. nr. 79 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ellen Chr. Christiansen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 26.01.1995 Innst. S. nr. 79 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.01.1995

   Behandlet i Stortinget: 02.02.1995