Samarbeid og styring - Mål og virkemidler for en bedre helsetjeneste

St.meld. nr. 50 (1993-94), Innst. S. nr. 165 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 24.05.1995 Innst. S. nr. 165 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1995