Innstilling fra sosialkomiteen om samarbeid og styring - mål og virkemidler for en bedre helsetjeneste.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 165 (1994-1995)
  • Kildedok: St.meld. nr. 50 (1993-94)
  • Dato: 24.05.1995
  • Utgiver: sosialkomiteen