Lov om endringer i forsikringsloven (fellespensjonskasser)

Ot.prp. nr. 43 (2006-2007), Innst. O. nr. 68 (2006-2007), beslutning. O. nr. 81 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2007 Innst. O. nr. 68 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med vekslende flertall vedtatt enkelte endringer i forsikringsloven. Vedtaket er i tråd med Regjeringens forslag. Endringene åpner for at flere uavhengige foretak skal kunne gå sammen og etablere en fellespensjonskasse for foretakenes pensjonsordninger.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2007

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.2007

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2007