Pensjonar frå statskassa

St.prp. nr. 59 (2006-2007), Innst. S. nr. 197 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2007 Innst. S. nr. 197 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gjort vedtak om at 14 navngitte personer får pensjoner fra statskassen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2007