Utbygging og finansiering av rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse i Fredrikstad kommune i Østfold

St.prp. nr. 41 (2006-2007), Innst. S. nr. 149 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 20.03.2007 Innst. S. nr. 149 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at bompengeselskap får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til bygging av rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse i Fredrikstad. Prosjektet omfatter et første byggetrinn av rv 108 med blant annet ny firefelts klaffebru over Vesterelva til Kråkerøy. Kostnadsoverslaget er 470 mill. kroner, og det er lagt opp til anleggstart sommeren 2007 og åpning for trafikk sommeren 2009. Formålet med ny riksvegforbindelse er å øke beredskapen/tryggheten for befolkningen på Kråkerøy og Hvaler, bedre framkommeligheten til Kråkerøy og i sentrum, og legge grunnlaget for en byutvikling iht. vedtatt kommuneplan.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2007

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2007