Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon (2007-2013)

St.prp. nr. 50 (2006-2007), Innst. S. nr. 181 (2006-2007) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 26.04.2007 Innst. S. nr. 181 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket i et forslag fra Regjeringen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon. Årlige utgifter vil beløpe seg til ca 101 millioner kr pr år i perioden 2007 -2013. Nærings-og handelsdepartementet vil ha et overordnet ansvar for å koordinere den norske deltagelsen i programmet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2007

   Behandlet i Stortinget: 08.05.2007