Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1993 - 30. juni 1994

St.meld. nr. 6 (1994-95), Innst. S. nr. 60 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.1994 Innst. S. nr. 60 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1994