Samtykke til ratifikasjon av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) av 5. oktober 1973 og tiltredelse av Revisjonsakten av 29. november 2000

St.prp. nr. 53 (2006-2007), Innst. S. nr. 253 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 05.06.2007 Innst. S. nr. 253 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, mot stemmene fra Kristelig Folkeparti, samtykket i at Norge ratifiserer Konvensjonen om meddelelse av europeiske patenter (den europeiske patentkonvensjonen) og blir medlem av den europeiske patentorganisasjonen EPO

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2007