Skatteopplegget 1995 - Lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (1994-95), Innst. O. nr. 8 (1994-95), beslutning. O. nr. 10-12 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.11.1994 Innst. O. nr. 8 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.1994

   Behandlet i Odelstinget: 11.11.1994

   Behandlet i Lagtinget: 30.11.1994