Skatteopplegget 1995 - Lovendringer. ( Kap.4 NOKUS selskap)

Ot.prp. nr. 1, kap. 4, innst. O. nr. 24, besl. O. nr. 26-30 (1994-95), beslutning. O. nr. 26-30 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1994 Innst. O. nr. 24 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1994

   Behandlet i Odelstinget: 19.12.1994

   Behandlet i Lagtinget: 22.12.1994