Samarbeidet mellom Noreg og utviklingslanda i 1993

St.meld. nr. 8 (1994-95), Innst. S. nr. 82 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 02.02.1995 Innst. S. nr. 82 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 21.02.1995