Årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for 2006

Dokument nr. 19 (2006-2007), Innst. S. nr. 177 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 18.04.2007 Innst. S. nr. 177 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet årsrapporten fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for 2006. Rapporten ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2007

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2007