Forslag fra stortingsrepresentant Roy N. Wetterstad om direkte valg av ordførere og varaordførere i kommuner og fylkeskommuner

Dokument nr. 8:6 (1994-95), Innst. S. nr. 109 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Roy N. Wetterstad Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 16.03.1995 Innst. S. nr. 109 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.1995

   Behandlet i Stortinget: 23.03.1995